Fusion4fusion

Fusion4fusion

Ide o intenzívych 24 hodín vyplnených zábavou, ale aj prácou :) Budeme mať svoju vlastnú pieseň a bude ju počuť celý svet! Priprav sa na poriadny nácvik, pretože pieseň a video sa nenahrajú samé. :)

Narnia, Okružná, Banská Bystrica