Fusion skúška

Ako vyzerá Fusion skúška?

 

Čas AktivitaDoba
   

17:00

Úvod

20

17:00Privítanie a hra10
17:10Rozospievanie10

17:20

Spev

40

17:20Pieseň 1 (opakovanie z minula)15
17:35Pieseň 2 (nová)30
18:00Prestávka5

18:05

Ďalší program

25

18:05Oznamy10
18:15Zamyslenie a diskusia15

18:30

Spev - pokračovanie

30

18:30

Pieseň 2

15

18:45

Pieseň 3

15

19:00

Jedlo