Pravidlá Fusion Rača


• Sme tím! To, čo robíme, robíme všetci spoločne, aktívne sa zapojujeme do spoločného spevu a ďalších činností.

• Skúška Fusion začína o 17,00 hod a končí o 19,00 hod. Chodíme načas a neodchádzame pred koncom (prípadný odchod z vážnych dôvodov oznámime vopred vedúcemu).

• Keď mám s niekym nejaký problém, riešim to s tým človekom a nie s niekym iným. Pokiaľ sa nám to nedarí spoločne riešiť, môžeme k tomu pozvať niekoho z dospelých vedúcich.

• Problémy, ktoré ve Fusionu vzniknú, řešime iba VNÚTRI Fusionu. NIKDY je nezverejňujeme a nekomentujeme na Facebooku a iných sociálnych sieťach.

• Na veľa vecí môžeme mať rôzne názory. Chceme o nich diskutovať, ale nie ich vnucovať. Rešpektujeme názory druhých.

• Podmienka pre účasť na vystúpení je účasť na troch skúšk
ach pred koncertom a na generálke (s výnimkou choroby apod).

• Rešpektujeme vedúcich a imi poverené osoby.

 

• V areálu budovy, kde sa konajú skúšky Fusion, platí zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu.

 

.• Nehráme na hudobné nástroje a nepoužívame inú techniku bez súhlasu vedúcich.